Csengeri iskola-felújítási program – 414 millió forintos beruházást valósított meg Csenger Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

Csenger, 2010. november 10.

 

A beruházás keretében megvalósított szamosbecsi tagóvoda műszaki átadásával befejeződött a csengeri Iskola-felújítási projekt. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, melynek során mintegy 394 millió forint nagyságrendű európai uniós támogatási forrás felhasználására került sor, a társult önkormányzatok közel 21 millió forintos pénzbeli hozzájárulása mellett.

Csenger Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2009. február 26. napi ülésén döntött, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez, “A Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés” című, ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0030 jelű második körös pályázat benyújtásáról, valamint a beruházás költség forrásösszetételének jóváhagyásáról.

A benyújtott pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője, 2009. június 10. napján kelt értesítése alapján, 393 359 429,- Ft csökkentett támogatási összeggel, támogatásra érdemesnek ítélte, mely döntés alapján a Támogatási Szerződés 2009. július 9. napján aláírásra került. A Magyar Köztársaság Kormánya válságkezelő programja célkitűzéseinek megvalósítása érdekében – egyes meghatározott elszámolható összköltségek visszahelyezésére biztosított lehetőséget. A döntés alapján önkormányzatunknak lehetősége nyílt, az egyes támogatható költségek visszahelyezésére, mindösszesen 233 271,- Ft elszámolható összköltség erejéig. A visszapótlást követően a projekt 393 581 037,- Ft támogatás mellett, 414 295 828,- Ft összköltséggel valósulhatott meg.

A projekt során a csengeri Petőfi Sándor ÁMK felső tagozatos iskola épületének korszerűsítése, felújítása, az energiahatékonyságot növelő fejlesztése valósult meg, a komplex akadálymentesítés szempontrendszerének figyelembe vétele mellett. A beruházás során részleges akadálymentesítés történt a konyha, étkezde épületében, ahol akadálymentesített illemhely került kialakításra. Az iskolaudvaron akadálymentes parkolók kerültek kijelölésre, valamint megvalósult a biztonságos kerékpár tároló is. A fejlesztés eredményeként egy új multifunkcionális sportpályával bővült az iskola sportudvara, valamint megvalósult a kerékpáros KRESZ tanpálya is.

Az integrált oktatás feltételrendszerének biztosítása céljából SNI oktatás és tartalmi fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre, valamint az 1200 adagos konyha elavult eszközállománya több mint 10 millió forint értékű új eszközzel és berendezéssel került kiváltásra.

A csengeri beruházási helyszíneken a műszaki átadás-átvétel 2009. őszén megtörtént, így az oktatás már a megújult épületegyüttesben kezdődhetett meg. A felújítási, korszerűsítési munkálatok a TRISKELL Kft. (Budapest) tervei alapján, a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (Budapest) kivitelezésében valósult meg.

A Petőfi Sándor ÁMK-hoz tartozó szamobecsi tagóvoda, projekt keretében történő megvalósítása 56 410 ezer forintos költségelőirányzat figyelembe vételével, 2009. októberében elkezdődött. A projektköltségekből az Óvoda építésére elszámolható költségekhez a Támogató 53.590 eFt támogatást biztosított. Ezen költségkeret terhére valósulhatott meg a PALLÉR-2 Kft. (Csenger) építész tervei szerint az építési beruházás, valamint kerülhettek beszerzésre mindazon berendezések, bútorok és fejlesztő eszközök, melyek a szakmai munka magas színvonalon történő ellátásához szükségesek.

Az építés-kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a CSER-ÉP-KER Kft. –vel (Csenger) került megkötésre az építési vállalkozási szerződés. A Vállalkozási szerződés szerinti 2010. július 31. napi befejezési határidőre az építés-kivitelezés megtörtént, augusztus 6-án a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen befejeződött, a létesítmény rendeltetés szerű használatra alkalmas állapotba került.

A 2010. szeptember 3. napi – sajtótájékoztatóval egybekötött – projekt záró rendezvényen ünnepélyes keretek között is átadásra került az új óvoda épülete, és a projekt zárása is megtörtént.