A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

2018-09-19 – Késésben a beruházás megvalósítása Kivitelező a munkaterület átvételét követően, a felújítási munkát – alvállalkozók bevonásával – július 30-án kezdte meg. A folyamatos munkavégzés ellenére a tevékenységek mind műszakilag, mind pénzügyileg – az eredeti ütemtervhez képest – késéssel valósultak meg.

__________________________________________________________________________________

2018-06-14 – Hamarosan indulhat a beruházás Csengerben Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra aTOP-2.2.1-15-SB1-2016-00111 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújítása” tárgyú projekt kivitelezője. A vállalkozási szerződés aláírására a mai napon került sor.Mindhárom épület felújítási munkáit a GÉ-65 Mérnökiroda Kft végzi majd. A projekt várható befejezési határideje: 2018. október31.

 

 

Projektinformáció

Projekt címe: „Bölcsődei férőhelybővítés Csengerben”

Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00042

Kedvezményezett: Csenger Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.

Kedvezményezett képviselője: Forján Zsolt Polgármester

Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 170 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt ismertetése:

Jelenlegi állapot

A településen egy bölcsőde működik 2 csoporttal, összesen 24 férőhellyel. Az intézmény fenntartója a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás. A bölcsőde működési köre nemcsak a helyi, hanem a Csenger város és a társult önkormányzatok közigazgatási területére és térségére is kiterjed. Ennek megfelelően, a csengeri igények mellett, képesnek kell lennie a Szamostatárfalva, Szamosangyalos, Szamosbecs, Komlódtótfalu, Csengersima, Csengerújfalu, Tyukod, Ura, Porcsalma, Pátyod települések jelentkező bölcsődei gondozási igényeinek ellátására. Ezek a környező települések nem rendelkeznek a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatással.

Műszaki megoldás ismertetése

A tervezett fejlesztés eredményeként 12 új bölcsődei férőhely infrastrukturális feltételei kerülnek megvalósításra, továbbá a fejlesztés révén 3 új munkahely létesül.

A meglévő épület két csoportszobás, 24 férőhelyes, a tervezett bővítés egy csoportszobás 12 férőhelyes, így az épület összesen 36 férőhely. A tervezett bővítés hasznos alapterülete 159,80 m2.

A bölcsőde bővítése fizikai és infokommunikációs komplex akadálymentesítéssel épül.

A bővítmény épületrész működési szükségleteihez eszközállomány beszerzésére is sor kerül. A beszerezni kívánt eszköztípusok kiválasztása a jelentkező igények figyelembevétele mellett történik, a bölcsőde szakmai programjában szereplő nevelési-gondozási tevékenységek prioritásait szem előtt tartva.

A projekt célja

A 12 új bölcsődei férőhely kialakításával csökkenhet a jelenleg várólistán szereplő gyermekek névsora. A beruházással egy olyan bölcsőde épület kialakítása történne létszámbővítéssel és eszközbeszerzéssel, mely mind tárgyi feltételeiben, mind infrastrukturálisan alkalmas egy minden igényt kielégítő, modern, a kisgyermekekkel otthon lévő családtagok újbóli munkába állását segítő szolgáltatás nyújtásának megszervezésére.

 

KAPCSOLAT

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzata

Székhely/postacím: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.

Aláírásra jogosult képviselője: Forján Zsolt polgármester

Telefon: +36 (44) 520-520

Fax: +36 (44) 520-523

 

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projektinformáció

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzat

Projekt címe: Csengeri iparterületek fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 700 000 000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 06. 30.

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00011

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja

Jelen projekt kiemelt célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósuló alapinfrastruktúra fejlesztése (gáz-, közvilágítási hálózat), melyek megvalósítása mind az önkormányzati tulajdonú iparfejlesztés céljára szolgáló szabad területek, mind a már az ipari parkban betelepült vállalkozások érdekeit is szolgálja. A projekt célja a részben önkormányzati, részben állami tulajdonú ingatlanokon az ipari park elérhetőségét megteremtő utak fejlesztése és felújítása, továbbá egy minimum 400 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonon megvalósuló logisztikairaktár épület kialakítása.

A tervezett projekt műszaki tartalma:

1. Logisztikai raktárépület

Egy minimum 400 m2 alapterületű, földszintes kialakítású, funkciója szerint logisztikai raktár csarnoképület építése, amelyben kialakításra kerül egy iroda- és szociális helyiségeket tartalmazó épületrész is. A logisztikai raktárépület alap közművek ellátásával víz-, elektromos- csatorna-, és gázfejlesztéssel kerül megvalósításra.

A tervezett épület acél tartószerkezettel készül, beton és vasbeton pontalapokkal, szendvicspanel homlokzat burkolattal és tetőfedéssel. A szociális épületrészben férfi és női öltözők, mosdók és zuhanyozó kerül kialakításra, továbbá teakonyha, étkező és iroda, közlekedő kerül kialakításra.

2. Közvilágítási hálózat létesítése

Az utak megvilágításának biztosítása érdekében közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A közvilágítási hálózat az Ipari Parkban meglévő utak mellett kerül kialakításra. Csengerben az Ipari parkban meglévő transzformátor állomásokon kerül kialakításra a közvilágítási vezérlés és fogyasztásmérés. Az út megvilágításának biztosítása érdekében közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A közvilágítási hálózat a meglévő út mellett kerül kialakításra. Csengerben az Ipari parkban meglévő transzformátor állomásokon kerül kialakításra a közvilágítási vezérlés és fogyasztásmérés.

3. Közutak felújítása

A 4924. számú közút felújítása 1545 m hosszon

A 49. számú közutat és Csenger belterületét összekötő közút felújítása 836 m hosszon

A Nagykárolyi út felújítása 683 fm hosszon.

KAPCSOLAT

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzata

Székhely/postacím: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.

Aláírásra jogosult képviselője: Forján Zsolt polgármester

Telefon: +36 (44) 520-520

Fax: +36 (44) 520-523

 

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló   10/2021.( VIII.16.) önkormányzati rendelet 8.§-a értelmében:

(1) Nevelési év kezdési támogatás nyújtható az

  • a) óvodai nevelésben részesülő, vagy
  • b) általános iskolai, vagy
  • c) középiskolai, vagy
  • d) felsőfokú tanulmányokat folytató,

tárgyév szeptember 1. napján csengeri lakhellyel rendelkező, legfeljebb 24. életévét betöltött személynek, amennyiben a kérelmezővel közös háztartásban elő személyek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének nyolcszorosát.

(2) A támogatás igényléséhez a nevelési /tanulói / hallgatói jogviszonyt igazolni szükséges a nevelési/képző intézmény által kibocsátott jogviszony igazolással.

(3) A nevelési év kezdési települési támogatás összege legfeljebb

  • a) óvodáskorú ( legfeljebb 6. életévét betöltött ) gyermek esetében 6000,- Ft/ gyermek
  • b) általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 8 000,-Ft / gyermek
  • c) középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 10 000,-Ft / gyermek
  • d) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetében 15 000,-Ft / fiatal felnőtt.

(4)A nevelési év kezdési támogatás összege a támogatott részére postai úton kerül kiutalásra.

A kérelmet tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhető a www.csenger.hu oldalon, valamint Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Csenger, 2021. augusztus 16.

Tisztelettel:
/ : Forján Zsolt sk.: /
Polgármester

<< A teljes tájékoztató letöltése >>

 

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 3

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>