A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

"Csenger Város, 441., 442., 443. és 446. hrsz.-ú ingatlanok telektömbjét érintő TRT és a Helyi Építési Szabályzat módosítása - Munkaközi tájékoztatási dokumentáció"

 

II/5. pontja szerinti közszolgáltatások ellátására vonatkozó szerződések adatai

 

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló   10/2021.( VIII.16.) önkormányzati rendelet 8.§-a értelmében:

(1) Nevelési év kezdési támogatás nyújtható az

 • a) óvodai nevelésben részesülő, vagy
 • b) általános iskolai, vagy
 • c) középiskolai, vagy
 • d) felsőfokú tanulmányokat folytató,

tárgyév szeptember 1. napján csengeri lakhellyel rendelkező, legfeljebb 24. életévét betöltött személynek, amennyiben a kérelmezővel közös háztartásban elő személyek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének nyolcszorosát.

(2) A támogatás igényléséhez a nevelési /tanulói / hallgatói jogviszonyt igazolni szükséges a nevelési/képző intézmény által kibocsátott jogviszony igazolással.

(3) A nevelési év kezdési települési támogatás összege legfeljebb

 • a) óvodáskorú ( legfeljebb 6. életévét betöltött ) gyermek esetében 6000,- Ft/ gyermek
 • b) általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 8 000,-Ft / gyermek
 • c) középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 10 000,-Ft / gyermek
 • d) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetében 15 000,-Ft / fiatal felnőtt.

(4)A nevelési év kezdési támogatás összege a támogatott részére postai úton kerül kiutalásra.

A kérelmet tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhető a www.csenger.hu oldalon, valamint Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Csenger, 2021. augusztus 16.

Tisztelettel:
/ : Forján Zsolt sk.: /
Polgármester

<< A teljes tájékoztató letöltése >>

 

Csenger Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapjánv ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Az elektronikusan kitöltött személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán /4765 Csenger, Ady E. u. 14./

Csatolandó mellékletek:

 • jövedelemnyilatkozat (letölthető a www.csenger.hu honlapról)

 • jövedelemigazolás

 • a tanuló lakcímkártyájának fénymásolata

 • felsőoktatásban tanulók esetén a 2021/2022. tanév első félévét igazoló eredeti hallgatói jogviszony igazolás

 • érettségi előtt álló középiskolás tanulók esetén iskolalátogatási igazolás

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2021. november 5.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jelenleg is érvényes „B” típusú pályázata van, annak az „A” típusú pályázatra való regisztrálása nem javasolt, mert ezzel elveszítheti a „B” típusú, három évre szóló ösztöndíj jogosultságát!

Akik már „A” típusú pályázati regisztrációval rendelkeznek a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal léphetnek be a rendszerbe és tölthetnek ki új pályázati űrlapot. Elfelejtett felhasználónév és jelszó esetén segítséget kérhet a következő telefonszámokon:

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő : /06-1-550-2700/

A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, a

részletes pályázati feltételeket.

Pályázati kiírás elérhető a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban (4765

Csenger, Ady E. u. 14. földsz. aula.) vagy letölthető Csenger város honlapjáról.

www.csenger.hu

C s e n g e r, 2021. október 5.

 

<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 2

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>