pedagógus

Jeles Antalné, született 1950. január 7-en Csengerben. Gyermekkora óta itt él, itt tanult és érettségizett 1968-ban. Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar-ének-zene szakos diplomát szerzett. Férje, Jeles Antal, villamosmérnök, jelenleg nyugdíjas. Több évig volt a Csenger Város Önkormányzat képviselője, közéleti tevekenysegéért 2000-ben „Csengerért" kitüntetést kapta.
Két gyermeke és négy unokája van.

Jeles Antalné, mint gyermek, később, mint tanár a zene, a zenei műveltség fejlesztése területén találta meg azokat a lehetőségeket, amivel szolgálhatta várost, hagyományokat teremthetett. Ilyen a zongoraoktatás, karácsonyi hangverseny, az év utolsó tanítási napján tartott „Szeretetnap", Országos Filharmóniai Hangversenysorozat szervezése.

1980-ban megalakította az „APHRODITHE" Önkéntes Amatőr Művészeti Csoportot, a csoport 1987-ben elnyerte az Országos Közművelődési Bizottság elismerését. A csoport célja: családi és társadalmi rendezvények színvonalassá tétele, esküvők, házassági évfordulók, stb.

1990. óta a Görögkatolikus Egyház kántora. Az egyházzal való kapcsolata eredményeként 1994-ben megalakította a „Csengeri Karnász"-t, melynek mottója:

„A szeretet, ahol tud segít."

Feladata: A hátrányos helyzetű tanulók, családok, öregek, magányosak segítése, támogatása. Tanítványai városi rendezvényeink, megyei és körzeti kulturális versenyek rendszeres résztvevői, díjnyertes szereplői.
Sokrétű, szerteágazó munkáját a város 1994-ben „Csengerért" kitüntetéssel jutalmazta.

2003-ban megalakította az „ORFEUSZ" Csenger Város Önkormányzat Ifjúsági Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Egyesületet. Az egyesület, mint nevében is jelzi: a kulturális, művészeti hagyományok ápolását, új hagyományok teremtését tűzte ki céljául. Fontos feladatának tekinti továbbá a határon túli magyarsággal, valamint a magyarországi és etnikai kisebbséggel kapcsolatos hagyományápoló tevékenységet.
Tagjai: gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek.

2006-ban elnyerte az „AZ ÉV PEDAGÓGUSA" címet. 2000. óta, mint önkormányzati képviselő tevékenykedik az Oktatási és Szociális Bizottságban. 2006-ban megalakult új testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökének választotta. Célja: Szeretne meg hatékonyabb munkát végezni a lakosság, gyermekeink és városunk jövője érdekében.


„Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, cselekedje a legjobbat. "

 
Jeles Antalné