Az integrált városfejlesztési stratégia minden város számára eredményes eszköz a fejlesztéseinek összehangolása, optimalizálása céljából. Csenger Város Önkormányzata városi címhez méltó módon első lépéseként az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában összefoglalta fejlesztési lehetőségeit és terveit. A dokumentum megalapozza a város jövőben kialakítandó képét, valamint a kijelöli az ehhez szükséges fejlesztések megvalósításának kereteit.

Az IVS készítése során elkészült:

 • a jelenlegi helyzet értékelése: ágazati és területi - a város terében való
  elhelyezkedés - szempontok figyelembe vételével;
 • a város jelenlegi funkcióinak elemzése, a magyar városhierarchiában és a
  térségben betöltött illetve határon belüli és határon túli szerepének vizsgálata.Az IVS fő fejezetei az alábbiak:

 • Helyzetelemzés fejezet, ami egy átfogó helyzetképet mutat be a város társadalmi-gazdasági helyzetéről, földrajzi adottságairól, kultúrájáról, továbbá a városrészek bemutatásával is foglalkozik.
 • Stratégia fejezet, ami kijelöli a fejlesztési irányokat az egyes városrészek és az egész település vonatkozásában, és tartalmazza az anti-szegregációs tervet, ami az IVS elengedhetetlen részét képezi
 • Fejlesztési akcióterületek kijelölése 2009-2017 időszakra fejezet, ami az alábbi akcióterületek fejlesztési terveivel és hatásvizsgálatával foglalkozik.
  • Belváros
  • Északi kertváros 
  •  Nyugati kertváros
  •  Déli kertváros 
  •  Ipari -Kereskedelmi övezet
  • Turisztikai és Rekreációs övezet 

Megvalósítás fejezet, ami a stratégia gyakorlati feladatait foglalja magába

<< A teljes dokumentum letöltése (43.3MB PDF>>