2010. szeptember 01.

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 2008. november 28-án nyújtotta be a ,,Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban’’ elnevezésű projekt megvalósítását, valamint a megvalósítási források biztosítását célzó pályázatot.
A benyújtott pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Vezetője 2010. július 26. napján kelt értesítése alapján 45.197.775,- Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte.
A Projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-3.3.2/08/2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati kiírás keretében valósul meg, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint OKMT Közreműködő Szervezet segítségével.
A projekt megvalósítás tervezett üteme 2010. szeptember 01. és 2011. augusztus 31. közötti időszak.

A projekt elszámolható összköltsége 45. 197. 775,- Ft, mely 100 %-os támogatási intenzitást jelent.
A projekt forrásösszetétele:
- Közösségi támogatási forrás: Európai Szociális Alap: 38.418.108,- Ft
- Nemzeti támogatási forrás: 6.779.667,- Ft

A közreműködő szervezet elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Elérhetősége: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: 1/354-75-33

Irányító hatóságok elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


2010. november 2.
A támogatási döntést követően, 2010. november 2. napján megtörtént Csenger Város Önkormányzat és az OKMT között a Támogatási szerződés aláírása.

A projekt célja Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési terv megvalósítása mentorcsoportok felállításával, eszközfejlesztéssel, Szülők Iskolája és Kerekasztal programokkal, humánerőforrás fejlesztéssel és pedagógus továbbképzéssel.
A projekt kiemelt célja az Oktatás színvonalának javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának minőségi fejlesztése, a HHH tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatása, továbbá HH és HHH tanulók integrált nevelését támogató módszertanok, a kompetencia alapú oktatás alkalmazása, a Munkahelyteremtés, oktatás területén humánerőforrás fejlesztés, ezzel közvetve a szakmai munka minőségének növelése.
 
A közreműködő szervezet elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Elérhetősége: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: 1/354-75-33

Irányító hatóságok elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2010. november 27.
A ,,Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban’’ elnevezésű projekt  megvalósítása során  a HHH gyerekek óvodáztatásának, és iskoláztatásának biztosítása keretében három fős mentorcsoportok kialakítása történik. 20 mentorcsoport alakult, működésük folyamatos, melyben 30 tanár, 10 óvónő, és 5 cigány kisebbségi képviselő vesz részt.
A mentorcsoportok a projektbe bevont családok látogatása után személyre szabott tanulási, nevelési programot állítottak össze az érintett gyermekek fejlesztése érdekében. A projekt során összesen 120 fő HHH óvodás, illetve iskolás diák egyéni fejlesztése történik meg. A mentorcsoportok összetételüknél fogva biztosítják az érintett gyermekek beóvodázásának, beiskoláztatásának megkönnyítését. A csoportok összetétele: 1 fő óvónő, 1 fő tanítónő, 1 fő kisebbségi képviselő,- az óvodások iskolába lépésének előkészítése érdekében, az iskolai oktatás felső tagozatába lépést elősegítendő pedig 1 fő tanító, 1 fő tanár, 1 fő kisebbségi képviselő.
Havonta egy alkalommal ,, Szülők iskolája ’’ megnevezéssel találkozók szervezése történik, melynek során a szerzett tapasztalatok cseréje, valamint a gyermekek fejlesztése során elért eredmények értékelése zajlik. Az érintettek társadalmi, szociális, mentálhigiénés felkészítése, hátrányos helyzetük csökkentése érdekében meghívott előadók segítségével, előre meghatározott témák mentén történik a szülők felkészítése.
A projekt céljainak minél hatékonyabb társadalmasítása érdekében havonta egy alkalommal ,, Kerekasztal ’’ fórum működik. Ennek célja a szülők, civilek bevonásával a projekt céljainak, eredményeinek elmélyítése, értékelése.

A közoktatási esélyegyenlőségi projekt közreműködő szervezete megváltozott.

A közreműködő szervezet elérhetősége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő
Elérhetősége: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: 06/1-301-3200

Irányító hatóságok elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2011. január 03.
Csenger Város Önkormányzatánál az Európai Szociális Alap támogatásával, valamint nemzeti támogatási forrás biztosításával az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósításra kerülő közoktatási esélyegyenlőségi projekt megvalósítása 2010. szeptember 1. óta folyamatosan biztosított. A projektben részt vevő oktatási intézmény feladat ellátási helyein megtörtént az érintett pedagógusokkal, illetve a roma mentorokkal  a feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötése.
A projekt szakmai megvalósításában részt vevő vezetőkkel, és menedzsment tagokkal egyeztető megbeszélés keretében került sor a megvalósítás során végzendők konkretizálására, felelősségi rend megállapítása mellett.
A projekt támogatási szerződésének megkötésével egy időben elkészült a projektre irányadó eljárásrend.
 A projekt során eddig elért eredmények:
- Oktatás színvonalának javulása, az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével,
- A hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának minőségi fejlődése, a HHH tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatása,
- A HH és HHH tanulók integrált nevelését támogató módszertanok, a kompetencia alapú oktatás alkalmazása,
-  Munkahelyteremtés,
- Humánerőforrás fejlesztés,
- Növekszik a szakmai munka minősége,
- 20 mentorcsoport kialakítása megtörtént, működésük folyamatos, melyben 30 tanár, 10 óvónő, és 5 cigány kisebbségi képviselő vesz részt
- A szakemberek által biztosított fejlesztő foglalkozások heti óraszáma növekedett
- Megalakult 12 fővel, és folyamatosan működik a Mosolyvirág Kerekasztal
- Megalakult és folyamatosan működik a Szülők Iskolája, mely keretében a szülőknek szakemberek tartanak előadásokat
- Mindezek eredményeképpen javul az oktatás minősége
- Átalakul és színesedik az oktatási kultúra, biztosítva a fejlesztés fenntarthatóságát

A közreműködő szervezet elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 1134 Budapest, Váci u. 45. „C” épület
Telefon: 06/1-273-4250

Irányító hatóságok elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


2011. április 27.
A projekt megvalósítása folyamatosan biztosított, 2011. március és április hónapokban megtörtént a résztvevő pedagógusok képzése is. Ennek során TÁMOP-3.3.3.2/08/2-2008-0050 jelű és ,, Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv  megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban ’’ című pályázat keretében ,,a módszertani fejlesztés megvalósítása ’’ elnevezéssel, a következő képzéseken vehettek részt a projektmegvalósításba bevont pedagógusok.

1.1 Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben (OKM-4/13/2009)- akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában, 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. március 17-19.

1.2. Együttnevelés, elfogadó, befogadó osztályközösségek kialakítása (OKM –1/18/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. március 24-26.


1.3 A tanulók egyéni fejlesztésének tervezése és megvalósításának folyamata (OK-410/11/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. április 7-9.

1.4. A differenciált tanulásszervezés alapjai (OKM-4/14/2009)- akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. április 14-16.

1.5. Óvodából az iskolába zökkenőmentesen (OKM-4/320/2009)- akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. április 14-16.

 

2011. Július 21. 
A projekt keretein belül megvalósuló eszközbeszerzések a 2011. évre lettek ütemezve.
A pályázat során összesen 4 687 495,- Ft összegben kerül sor eszközbeszerzésre, melynek során az osztálytermek berendezése, és az intézmények eszköz ellátottsága jelentősen javul. A projekt során megvalósított eszközbeszerzés (beszerzésre kerülnek többek között falitérképek, pszichológiai tesztek, társas játékok, fejlesztő eszközök, tanári, tanulói asztalok, székek ) hozzájárul mind a nevelési, mind az oktatási intézményekben az oktatás színvonalának emeléséhez. Az eszközök beszerzése érdekében július hónapban megtörtént a szerződéskötés.

A közreműködő Szervezet elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 1134 Budapest, Váci u. 45. „C” épület
Telefon: 06/1-273-4250
Irányító hatóságok elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

2011. Augusztus 28.
Augusztus 25-én ünnepélyes keretek között megtörtént a projekt informatikai zárása.
A záró rendezvényt követően Szülők Iskolája előadássorozat zárásaként Dr. Arday András Intézményvezető Főorvos, és Dr. Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Főiskola dékánjának előadását hallgathatták meg a részt vevők. 

A záró rendezvényről, és az előadásokról képekben.

2011. november 19.
A projektmegvalósítás időszakát meghosszabbítva lehetővé vált a bevont pedagógusok képzése, novemberben, az alábbiakban meghatározottak szerint


1.1 A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata, és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (OKM-4/112/2009)  akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában, 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. november 10-12.

1.2. Pedagógiai grafológia (grafológiai alapismeretek pedagógusok számára) OK-410/45/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés  30 órában 9 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. november 17-19.


1.3 Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására közoktatási intézményekben  OK-410/41/2010 akkreditált pedagógus-továbbképzés  160 órában 20 fő részére

A teljesítés ideje: 2011. november 7-19.

A közreműködő Szervezet elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 1134 Budapest, Váci u. 45. „C” épület
Telefon: 06/1-273-4250

Irányító hatóságok elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség