1/2011. (I.13.) CSKTH

- KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0002 azonosító jelű „Csenger városban szennyvízközmű építése” című projekt keretében a szennyvíztisztító hálózat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntésről. -


2/2011. (I.13.) CSKTH

- a Lőrinci Építőipari és Fővállalkozó Kft. ismételt kérelmének elbírálásáról, jótállási bankgarancia cseréjére. -


3/2011. (I.13.) CSKTH

- Igénybejelentés az önkormányzat 2010. december 25.-től végzett belvízi védekezési munkálatai költségeinek támogatására, a vis maior tartalék felhasználásáról szóló 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet alapján. -

 


4/2011. (I.13.) CSKTH

- Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (IV.30.) CSKTR Rendelet módosítására.  -


5/2011. (I.13.) CSKTH

- A Csengeri „Szent Flórián” Tűzoltó és Vízimentő Egyesület támogatás iránti kérelméről. -


6/2011. (I.13.) CSKTH

- a Csenger és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonát képező Csenger 452 hrsz-ú, 2519 m2 területű ingatlan megvásárlásáról. -


7/2011. (I.24.) CSKTH

- KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0002 azonosító jelű „Csenger városban szennyvízközmű építése” című projekt keretében a szennyvíztisztító hálózat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntésről. -


8/2011. (I.24.) CSKTH

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak – Alföldi Operatív Program keretében benyújtott és támogatásban részesített ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0011 azonosító számú, „Szociális Szolgáltató Ház kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz a közbeszerzési tanácsadó megbízásáról


9/2011. (I.31.) CSKTH

- Megbízási szerződés megkötése a Central Credit Befektetési Zrt-vel, az önkormányzat befektetéseinek hasznosítására.


10/2011. (I.31.) CSKTH

- a Polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, pénzügyi kötelezettség vállalásáról. -


 14/2011. ( I.31.) CSKTH

- A csengeri 1779 hrsz.-ú 1169 m2 területű Csenger, Ady E. u. 8. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kéréséről


15/2011. ( I.31.) CSKTH

- Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi Esélyegyenlőségi Tervének jóváhagyásáról.


16/2011.(I.31.) CSKTH 

- Az Önkormányzat tulajdonát képező a Csenger 85 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról, és a Csenger 0150 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről -

 


17/2011. (I.31.) CSKTH

- Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról, a 253/2010. (XII.27.) CSKTH határozat végrehajtásáról. -


18/2011. (I.31) CSKTH

- Csenger, Rákóczi u. 26/12. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkiválasztásáról. -


19/2011. (I.31.) CSKTH

- ifj.Dr. Nóta József képviselő bejelentése a képviselői mandátum betöltésével összefüggő összeférhetetlenségről. -


20/2011. (II.15.) CSKTH

- Csenger Város Önkormányzata 2011.évi költségvetés I.fordulós megtárgyalásáról. -

 


21/2011. (II.15.) CSKTH

- a „TIOP 1.1.1-09/1. program keretében informatikai eszközök beszerzése” elnevezéssel, árubeszerzés tárgyban a Kbt.III.rész VI. fejezete szerint általános egyszerű közbeszerzési eljárásról. -


22/2011. (II.15.) CSKTH

- A „Csenger Városban szennyvíz közmű építése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0002 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása iránt hirdetmény közzététele nélkül indult egyszerű közbeszerzési eljárásról -


23/2011. (II.15.) CSKTH

- települési folyékony hulladék szállításáról szóló Közszolgáltatói jelentésről.  -

 


27/2011. (II.15.) CSKTH

- Lőrinci Építőipari és Fővállalkozó Kft. kérelmének elbírálásáról, jótállási bankgarancia cseréjére. -


28/2011. (III.09.) CSKTH

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének állandó bizottságai tagjainak megválasztásáról szóló 189/2010. (X.11.) CSKTH határozat, és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról szóló 200/2010. (XI.18.) CSKTH határozat módosításáról -

 


29/2011. (III.09.) CSKTH

- a CENTRÁL-CREDIT Zrt-vel a kötvény kibocsátásból származó fejlesztési célú bevétel hasznosítására kötött megbízási szerződés végrehajtásáról, a pénzügyi befektetések sikerdíjának elszámolásáról, az önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggő befektetési politikának meghatározásáról. -


30/2011. (III.09.) CSKTH

Csenger Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (III.18.) Önkormányzati Rendeletének végrehajtására.
  -


31/2011. (III.09.) CSKTH

- Újfehértó Város Önkormányzata részvény értékesítésre vonatkozó ajánlatáról. -


35/2011.(III.09.) CSKTH

A „Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban”megnevezésű, TÁMOP – 3.3.2/08/2-2008-0050 azonosító számú projekt pedagógusok képzésének megvalósításához szükséges szerződés megkötéséhez beérkezett árajánlatok értékeléséről


36/2011. (III.09.) CSKTH

- Bakos Olivér rendőr alezredes Mátészalkai Rendőrkapitányság vezetői kinevezésének véleményezéséről. -


37/2011. (III.09.) CSKTH

- a Szatmári Energia Farm Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrész értékesítésére érkezett ajánlatról. -


38/2011. (III.30.) CSKTH

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.09.) BM rendelettel meghirdetett pályázat benyújtásáról -


39/2011.(III.30.) CSKTH

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.09) BM rendelettel meghirdetett pályázat benyújtásáról -


40/2011.(III.30.) CSKTH

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9) BM rendelettel meghirdetett pályázat benyújtásáról -


41/2011. (III.30.) CSKTH

- a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 30/2011. (III.09.) CSKTH határozat 17-es pontjának, a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2010. (II.15.) CSKTH határozat 18-as pontjának felülvizsgálatáról. -


42/2011. (III.30.) CSKTH

„Fábián József” Alapítvány támogatásáról -


43/2011. (III.30.) CSKTH

„Új időnek Ú dalaival” Diákönkormányzatok és Települések Egyesületének (ADY DITE) támogatásáról -


44/2011. (IV.14.) CSKTH

- A Polgármester két ülés közötti tevékenységéről, pénzügyi kötelezettség vállalásokról.


45/2011. (IV.14.) CSKTH

- a Csengerért Szociális Szövetkezettel 8271-1/2010. számú megállapodás  módosításáról. -


46/2011. (IV.14.) CSKTH

- közbeszerzési eljárást lezáró döntésről. -


47/2011. (IV.14.) CSKTH

- az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. -


48/2011. (IV.14.) CSKTH

- Csenger Város Önkormányzat Képviselő–testületének 2010-2014 –es önkormányzati ciklusra szóló Önkormányzati Gazdasági Programjának jóváhagyásáról. -


49/2011. (IV.14.) CSKTH

Csenger Város Önkormányzat 2011.évi összesített közbeszerzési tervéről. -


50/2011. (IV.14.) CSKTH

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás átfogó módosításáról -


51/2011. (IV.14.) CSKTH

- közbeszerzési eljárást lezáró döntésről. -


52/2011. (IV.14.) CSKTH

A „Mindent magában foglaló együttműködés a közhatóságok, vállalatok, társadalmi vállalkozások között a társadalmi befogadás és a munkaerő piaci integráció érdekében” című pályázati felhíváshoz való csatlakozásról -


53/2011. (IV.14.) CSKTH

Csenger Város Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési tevékenységéről. -


54/2011. (IV.14.) CSKTH

A „Petőfi Sándor” Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról -


55/2011. (IV.14.) CSKTH

A Csenger Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriumi tagjainak kijelöléséről. -


56/2011. (IV.14.) CSKTH

A TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007 azonosító számú „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégiai a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” című támogatásban részesített pályázatról -


57/2011. (V.03.) CSKTH

- az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 47/2011. (IV.14.) CSKTH számú határozat módosításáról. -


58/2011. (V.03.) CSKTH

- Vállalkozási szerződés megkötéséről a Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel Fogyatékosok Klubja kialakítása tárgyában. -


59/2011. (V.03.) CSKTH

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak – Alföldi Operatív Program keretében benyújtott és támogatásban részesített ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0011 azonosító számú, „Szociális Szolgáltató Ház kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr megbízásáról


60/2011. (V.03.) CSKTH

A „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégiai a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” című, TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz a közbeszerzési tanácsadó megbízásáról


61/2011. (V.03.) CSKTH

bérleti jogról történő lemondás elfogadásáról és egy alkalomra érvényes bérlőkiválasztási jog biztosításáról.


62/2011. (V.03.) CSKTH

- a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről. -