Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata

Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

Ide kattintva letölthetőek a nyilatkozat minták:

Csenger Város Önkormányzat képviselőinek vagyonnyilatkozata

Csenger Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek vagyonnyilatkozata

Formanyomtatvány vagyonnyilatkozat tételhez kötelezett részére

Formanyomtatvány kötelezettel egy háztartásban élő vagyonnyilatkozat tételéhez

Meghatalmazás vagyonnyilatkozat átadására

Kitöltési útmutató