Orvos-egészségügyi közgazdász, tanácsnok

Miskolcon születtem 1953-ban, lelkészcsalád gyermekeként.
 A Debreceni Református Kollégiumban
végeztem a középiskolát, ahol hitem, nemzeti elkötelezettségem és pályám iránti vonzódásom megerősödött.
Orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szereztem 1977-ben. Belgyógyászati gyakornokságot követően körzeti orvos lettem Szatmárban. Általános orvostanból, majd foglalkozás-egészségtanból szereztem szakvizsgát. Posztgraduális képzés során a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem okleveles egészségügyi menedzser képesítést. 1985 óta dolgozunk Csengerben. 1989-től vezetem Csenger Város Népjóléti Intézményét.
Feladatom a terület egészségügyi és szociális alapellátásának szervezése és vezetése, a szak-orvosi-konzíliumi szolgáltatások bíztosítása.
Feleségem Dr.Séllyei Katalin gyermekgyógyász főorvos, Kata lányom végzős orvostan hallgató.
A Tiszántúli Református Egyházkerület világi főjegyzőjeként, az egyházkerület oktatási, gazdasági és karitatív szolgálatainak szervezésével foglalkozom.
1998-ban Johannita lovag lettem, vállalva az ősi lovagrend hitvalló és karitatív küldetését.
Imádkozva és dolgozva szolgálok a szatmári térség felemelkedéséért.
 
 

Dr. Arday András