Csenger Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapjánv ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Az elektronikusan kitöltött személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán /4765 Csenger, Ady E. u. 14./

Csatolandó mellékletek:

  • jövedelemnyilatkozat (letölthető a www.csenger.hu honlapról)

  • jövedelemigazolás

  • a tanuló lakcímkártyájának fénymásolata

  • felsőoktatásban tanulók esetén a 2021/2022. tanév első félévét igazoló eredeti hallgatói jogviszony igazolás

  • érettségi előtt álló középiskolás tanulók esetén iskolalátogatási igazolás

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2021. november 5.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jelenleg is érvényes „B” típusú pályázata van, annak az „A” típusú pályázatra való regisztrálása nem javasolt, mert ezzel elveszítheti a „B” típusú, három évre szóló ösztöndíj jogosultságát!

Akik már „A” típusú pályázati regisztrációval rendelkeznek a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal léphetnek be a rendszerbe és tölthetnek ki új pályázati űrlapot. Elfelejtett felhasználónév és jelszó esetén segítséget kérhet a következő telefonszámokon:

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő : /06-1-550-2700/

A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, a

részletes pályázati feltételeket.

Pályázati kiírás elérhető a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban (4765

Csenger, Ady E. u. 14. földsz. aula.) vagy letölthető Csenger város honlapjáról.

www.csenger.hu

C s e n g e r, 2021. október 5.