1./  Közigazgatási jellemzők:

a.)  A település közigazgatási besorolása:          Város
b.)  A település közigazgatási területe:            3615 ha 8535 m2
•    Ebből:                         belterület 451 ha 7754 m2
c.)  Állandó lakosainak száma 2011. január 1.-én:    5163 fő
d.)  Fekvése:                            
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Keleti részén, a Szamos folyó bal partján.
e.)   A Képviselő-testület létszáma: 9 fő
f.)   A Képviselő-testület állandó bizottságai:    
•    Pénzügyi Bizottság
•    Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat – kezelő Bizottság
•    Szociális és Egészségügyi Bizottság
•    Közművelődési, Oktatási, Egyházügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság
g.)   Közigazgatási besorolás, egyéb jellemzők:
•    Kistérségi körzetközpont székhelye
•    I.fokú Építésügyi Hatóság
•    Városi Gyámhivatal
•    Körzetközpont Okmányiroda székhelye

h.)   Társulásai:
•    A Többcélú Kistérségi Társulás és Területfejlesztési Tanács feladatainak ellátására
•    Az alapfokú közoktatási és pedagógiai szakszolgáltatási tevékenység ellátására
•    A családsegítés feladatainak ellátására
•    A gyermekvédelmi tevékenység ellátására
•    Jelzőrendszeres házi szociális gondoskodás
•    Támogató szolgálat
•    Központi hétközi-hétvégi háziorvosi ügyelet
•    Óvodai nevelés
•    Egyes nappali szociális ellátások biztosítására
•    Egyes katasztrófa és tűzvédelmi feladatok ellátására
•    Körjegyzőség Szamostatárfalva Község Önkormányzatával

i.)  A településen választott Csenger Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat működik 4 fő választott képviselővel.

2./    Intézmény rendszere:

a)    "Petőfi Sándor" Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat, „Petőfi Sándor” ÁMK Óvoda, Csenger Város Helytörténeti Múzeum
b)    Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ
c)    Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete
d)    Polgármesteri Hivatal

3./    Közszolgáltatások ellátásának módja:
a)     Az ivóvizet és a szennyvízkezelést a Nyírségvíz Zrt. biztosítja.
b)     A szervezett kommunális szilárd hulladékgyűjtést közszolgáltatási szerződés alapján a NYÍR-FLOP Kft (Nyíregyháza) látja el.
c)     A kommunális folyékony hulladék gyűjtését Nagy Béla egyéni vállalkozó (Csenger) közszolgáltatási szerződés alapján látja el.
d)     A kommunális, köztisztasági feladatok ellátását az önkormányzat tulajdonában álló Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja, közszolgáltatási szerződés alapján.
e)    A hírközlési feladatokat a Csenger Városi Televízió, a Csengeri Hírmondó továbbá a vezetékes és mobil szolgáltató társaságok biztosítják.
f)       A villamosenergia ellátást E-ON Tiszántúli Igazgatósága biztosítja.
g)    A lakossági gázellátást a TIGÁZ Rt biztosítja.
h)    A postai szolgáltatásokat a Magyar Posta Csengeri Fiókja látja el.
i)       A pénzintézeti szolgáltatásokat az OTP Rt Csengeri Fiókja, továbbá a Takarékszövetkezetek látják el.
j)       A kereskedelmi szolgáltatásokat a SZATMÁRVIDÉK-COOP Zrt., továbbá egyéni és társas vállalkozások biztosítják.
k)    A tömegközlekedést a VOLÁN Rt. és a MÁV Zrt. biztosítja.
l)       A gépjármű üzemanyag ellátást a MOL Rt. biztosítja.
m)    A gyógyszer ellátást magántulajdonban lévő gyógyszertárak biztosítják.
n)    A sürgősségi betegellátást a központi hétközi-hétvégi háziorvosi ügyelet, továbbá az OMSZ Csengeri Telephelye biztosítja.
o)    A Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül biztosított a háziorvosi, a gyermekgyógyászati, munkaegészségügyi betegellátás, és egyes járóbeteg szakellátások, illetve az intézmény biztosítja a nappali, fogyatékos nappali és a bentlakásos szociális ellátásokat, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásokat.
p)    Az általános igazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el Csenger és Szamostatárfalva vonatkozásában, továbbá az illetékességi területekről szóló jogszabályok szerint biztosítja az I. fokú Építéshatósági, a Városi Gyámhivatali és az Okmányirodai igazgatási feladatokat.
q)    Középfokú oktatási feladatokat az Ady Endre Gimnázium és Kollégium megyei fenntartású intézmény látja el.
r)    Az alapfokú közoktatási feladatokat, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást, művészeti oktatást a "Petőfi Sándor" Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat látja el.
s)    A kulturális, művészeti, közművelődési, könyvtári és helytörténeti kiállítás feladatait a „Petőfi Sándor” Általános Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Helytörténeti Múzeum intézménye látja el.
t)       Az óvodai nevelési feladatokat a két telephelyen – Csenger, Riskó I. u., Csenger, Honvéd u. 22. - működő óvodai intézmény látja el.
u)    A helyi rendvédelmi, közbiztonsági feladatokat a Mátészalkai Rendőrkapitányság Csengeri Rendőrőrse biztosítja, az igazgatásrendészeti feladatok ellátása Mátészalkán történik.

4./ Infrastrukturális jellemzők:
a)    A vezetékes ivóvíz hálózat hossza:            28,8 km
b)    A szennyvízhálózat hossza:                 5,6 km
c)    Önkormányzati tulajdonú, burkolt utak hossza:    32,4 km
d)    Járdák hossza:                        48,6 km
e)    Villamosenergia:                    a város teljes területén elérhető
f)    Gázenergia:                        a város 100%-ában elérhető
g)    Kábeltelevízió szolgáltatás:                a város teljes területén elérhető
h)    Vezetékes telefonhálózat:                a város teljes területén elérhető
i)    Mobiltelefon szolgáltatások:                a város teljes területén elérhető
j)    Internet szolgáltatás:                    a város teljes területén elérhető
k)    Közparkok, zöldfelületek területe:            2 ha 4379 m2
l)    Strand (nem üzemel):                    9103 m2
m)    Sportpálya (2 db):                    2 ha 652 m2
n)    „Halom-gödör” közpark:                2 ha 1463 m2
o)    Út menti zöld felületek:                3 ha 300 m2
p)    Közvilágítás:                        a város teljes területén elérhető